2 header home

Wat als je niet tevreden bent over je consult massagetherapie?

Soms loopt het anders dan verwacht en dat is voor ons beiden en vooral voor jou vervelend. De weg die je dan kunt bewandelen is als volgt:

Je kunt je in eerste instantie tot mij richten. We proberen het probleem samen op te lossen. Ben je daar onverhoopt niet tevreden over dan is het mogelijk om contact op te nemen met de klachtenfunctionaris van de beroepsvereniging LVNT. Er dient dan een klachtenformulier te worden ingezonden. Klik hier voor het klachtenformulier.

Wanneer dit niet tot het gewenste resultaat leidt dan kun je je wenden tot een onafhankelijke erkende geschilleninstantie. Dit kan alleen ná het bovenstaande traject gevolgd te hebben. Mijn praktijk is aangesloten bij geschillencommissie SCAG. Klik hier voor de brochure van SCAG. Deze folders liggen ook in mijn praktijk.

Afspraak maken? Bel 06-17697629 of mail naar info@massagetherapiedebranding.nl